Kvaliteten på vores vand

God vandkvalitet er ikke en selvfølge, derfor tages vi løbende kontrol med kvaliteten af grundvandet. Vi kontrollerer boringer og  drikkevandet både på vandværket og hos brugerne.

Kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen.

Nogle af de kontroltyper der udføres:

  • Kontrol på vandværket
  • Kontrol med uorganiske sporstoffer
  • Kontrol med organisk mikroforureninger

For at du som bruger kan følge med i kvalitetskontrollen, kan du downloade de rapporter som vi udarbejder sammen med Miljøstyrelsen.
Er der tal i disse data som du ønsker uddybet, er du altid velkommen til at kontakte os.

Analyser