Øster Starup Vandværks Historie

Vandværket blev stiftet i december 1955. Fra starten var der 21 andelshavere.
Vandværkets første bestyrelse bestod af Smedemester Jens Mortensen, Ø. Starup, der var vandværkets
første formand, sognefoged Jens Kyed, Varmkær og gårdejer Carl Hansen, Ø. Starup.

I starten betalte man efter antal haner og landmændene betalte desuden efter kreaturhold.
Opkrævningen blev foretaget af Jacob Lassen Ø. Starup, der cyklede rundt til samtlige
Forbrugere en gang om måneden.

I dag betaler man efter forbrug og betaling foregår elektronisk halvårlig.