Aflæs din vandmåler.

Aflæser du måleren regelmæssigt, har du størst chance for at opdage en eventuel utæthed, med stort og dyrt vandforbrug til følge.

Det er hurtigt og enkelt at aflæse sin vandmåler. Måleren viser, hvor meget vand i kubikmeter (m3), som er løbet igennem den.

Her kan din vandmåler være placeret:

Kælder
Bryggers
Baggang
Gang
Målerbrønd (udenfor)
Teknikrum
Teknikskab

På måleren er der nogle visere og runde skiver, alt efter alder og model. Det er dog selve tallene i det store felt, som du skal koncentrere dig om.

Aflæs alle 5 tal på måleren. Det sidste tal, der drejer rundt, skal også med. Det er ikke et kommatal.

Pris

Den samlede vandpris består af:

1. Det vand du bruger

2. Det vand du sender i afløbet

3. Statslige afgifter

4. Fast årligt gebyr

Samlet pris for vand og afløb:
58,94 Kroner pr. m3

Gælende for januar 2017