HDDESIGN © 2014 webmaster

Øster Starup Vandværk

Dit lokale vandværk siden 1955

Velkommen

Ø. Starup Vandværket blev stiftet i  dec. 1955. Fra starten var der 21 andelshavere. Vandværkets første bestyrelse bestod af Smedemester Jens Mortensen,  Ø. Starup, der var vandværkets første formand, sognefoged Jens Kyed, Varmkær og gårdejer Carl Hansen, Ø, Starup.
 
I starten betalte man efter antal haner og landmændene betalte desuden efter kreaturhold. Opkrævningen  blev foretaget af Jacob Lassen, ø. Starup, der cyklede rundt til samtlige forbrugere en gang om måneden.
 
I
dag betaler man efter forbrug og betaling foregår elektronisk- halvårlig.

Næste bestyrelsesmøde:

Bestyrelsesmøde

Efter sidste analyse kan der igen konstateres, at vandet er af høj kvalitet.

Download analysen

Vandkvaliteten

Er der et lokalt problem, rettes der henvendelse på tlf.: 40 37 12 88

Driftsforstyrrelse

Aktuel information